Dit kan Sieswerda Familierecht voor u doen

Zowel bij een echtscheiding als bij het beƫindigen van een samenleving of geregistreerd partnerschap is juridische begeleiding nodig. Mijn kantoor kan die ondersteuning bieden.

Bij het eerste telefonische contact bespreken we of mediation mogelijk is. Daarna plannen we een afspraak voor een kennismaking. We nemen dan op hoofdlijnen uw verhaal door en inventariseren uw situatie. In het geval van mediation wordt het een gesprek met beide partners. Tijdens de vervolggesprekken nemen we gezamenlijk alle voor de scheiding relevante onderwerpen door om daar afspraken over te maken.

Zoekt u ondersteuning van een echtscheidingsadvocaat, dan sta ik alleen u bij en komt u alleen naar de kennismaking. Als vervolgstap gaan we na of de scheiding in onderling overleg kan verlopen. Via een brief nodig ik uw ex-partner uit voor overleg en ik adviseer hem of haar een eigen advocaat in te schakelen.

Soms is het nodig om, vooruitlopend op de echtscheiding, een voorlopige maatregel aan de rechter te vragen. Ook hierbij kan ik u juridisch bijstaan. De rechter zal in dat geval aansturen op afspraken waar beide partners achter kunnen staan om de schadelijke gevolgen van de scheiding zo veel mogelijk te beperken.

Voorbereiding
Bij de afwikkeling van een scheiding komt veel papierwerk kijken. Om te beginnen zijn loonstroken nodig, de hypotheek- en koopakte van het huis en eigendomspapieren van eventueel ander bezit. U krijgt een checklist mee met daarin een opsomming van alle relevante stukken. Zodra ik die heb, kan ik aan de slag.

Andere familiezaken
Een specifiek deel van het familierecht gaat over afstammingszaken: erkenning van ouderschap of de gerechtelijke vaststelling dan wel ontkenning van vaderschap. Ik kan u hierin bijstaan of adviseren. In dit soort afstammingszaken benoemt de rechter een bijzondere curator. Bijvoorbeeld in een zaak waar de vraag speelt wie de vader is van een kind. Het antwoord kan belangrijk zijn voor het ouderlijk gezag en/of alimentatie. Een bijzondere curator wordt ook benoemd in zaken die draaien om conflicten tussen ouders onderling of tussen kinderen en ouders. De taak van de bijzondere curator is dan het probleem te analyseren en te bemiddelen tussen beide partijen, met als doel ze nader tot elkaar te brengen. Als familierechtadvocaat vervul ik geregeld deze rol.