Waar staat u?

Elke scheiding verloopt anders en ook de fase waarin mensen een advocaat of mediator inschakelen, kan variëren. Dit zijn de meest voorkomende situaties:

U bent gehuwd, nog niet gescheiden
Als partners kiezen voor een scheiding in onderling overleg, kunnen zij samen een mediator inschakelen. In dat geval verlopen vanaf de eerste kennismaking alle gesprekken gezamenlijk. Komen de partners er in de loop van het traject niet uit, dan moeten zij ieder alsnog een eigen advocaat inzetten. De advocaten proberen vervolgens ieder namens hun eigen cliënt afspraken te maken met de wederpartij. Lukt dat niet, dan kan dat leiden tot een procedure.

De partners kunnen zich ook vanaf het begin ieder door een eigen advocaat laten bijstaan. Als er dan gaandeweg problemen rijzen, bijvoorbeeld over de vraag wie waar mag wonen, is het mogelijk de rechter te vragen om een voorlopige uitspraak te doen over deze geschilpunten. Dit heet een voorlopige voorziening en die geldt voor de duur van de procedure. Los van de voorlopige voorziening moeten de partners zich richten op definitieve afspraken. Dat kan in onderling overleg, maar meestal wordt een juridische procedure gestart. De rechter geeft dan een definitief oordeel.

U woont samen, nog niet gescheiden
Bij uit elkaar gaan na ongehuwd samenwonen is geen sprake van een echtscheidingsprocedure. Het scheiden gebeurt dan via het maken van onderlinge afspraken. Als de partners afspraken hebben gemaakt over hun gezamenlijke vermogen, draait de scheiding om het ontvlechten daarvan. Partneralimentatie is niet aan de orde, kinderalimentatie wel. De ervaring leert dat veel partners geen samenlevingsovereenkomst hebben, maar wel bezit delen, zoals een huis. Komen de partners er onderling niet uit met de zakelijke afwikkeling, dan kunnen ze de rechter om een oordeel vragen.

U bent al gescheiden en heeft met uw ex-partner een conflict
Partners die bij de scheiding samen of via de rechter afspraken hebben gemaakt, kunnen in een latere fase alsnog onenigheid krijgen. Die situatie kan zich voordoen als een van beiden bijvoorbeeld een nieuwe relatie heeft of wil verhuizen in verband met een nieuwe baan. Ook een verandering bij de kinderen, denk aan de overgang naar de middelbare school of een vervolgopleiding, kan aanleiding zijn voor een conflict. Om aan die onenigheid een einde te maken kunnen de ex-partners kiezen voor mediation. Ook kunnen zij – ieder met begeleiding van een eigen advocaat – tot nieuwe afspraken proberen te komen. Verder kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd. In de praktijk gaan veel procedures in deze fase over de hoogte van de alimentatie of het niet nakomen van afspraken.