Algemene voorwaarden

Als cliënt van Sieswerda Familierecht mag u verwachten dat ik mijn uiterste best doe u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Als u besluit met mij in zee te gaan, is het raadzaam te lezen welke Algemene Voorwaarden gelden voor mijn dienstverlening.

Derdengelden
Sieswerda Familierecht ontvangt geen derdengelden. De Orde van Advocaten vereist daarom geen stichting derdengelden. Ook hierover leest u meer in de Algemene Voorwaarden.

Gebruik van gegevens
Sieswerda Familierecht voldoet aan de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) voor de opslag en het beheer van persoonsgegevens. Lees meer over het Privacy Beleid.

Klacht indienen
Hoewel ik u naar beste kunnen bijsta, kan het gebeuren dat u een kritische opmerking of klacht heeft over mijn aanpak. Aarzel in dat geval niet om mij daarover aan te spreken. De ervaring leert dat een open gesprek bijdraagt aan wederzijds begrip. Meestal lukt het op die manier de lucht te klaren. Gaat u liever niet in gesprek, dan kunt u uiteraard een schriftelijke klacht indienen. U ontvangt dan binnen vier weken een inhoudelijk antwoord.