Advocaat of mediator?

Voor juridische ondersteuning bij een scheiding bestaan verschillende mogelijkheden. Een mediator overlegt met beide partners tegelijk, een advocaat behartigt de belangen van een van beiden.

Mediation
Bij mediation kiezen partners gezamenlijk voor één advocaat-scheidingsmediator. In een aantal gesprekken begeleidt de mediator hen bij het maken van afspraken over de kinderen (zorg, opvoeding, alimentatie), de afwikkeling van de gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden en eventuele partneralimentatie. Die afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant. De mediator stuurt deze stukken naar de rechtbank, die daar zonder een zitting een beslissing over neemt.

Onderling overleg
Partners kunnen ervoor kiezen ieder een eigen advocaat in de arm te nemen. Ook dan kunnen zij in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen. Dat gebeurt tijdens gesprekken waarin beide partijen worden bijgestaan door hun eigen advocaat. De advocaten leggen alle afspraken vast in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant. Een van hen stuurt de stukken naar de rechtbank, waarna de rechter er een beslissing over neemt.

Juridische procedure
Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan vragen de advocaten aan de rechter om een beslissing te nemen over alle onderwerpen waarover afspraken nodig zijn. De rechtbank neemt de geschilpunten door en plant een zitting met beide partijen. Zij kunnen dan mondeling hun standpunt toelichten. De rechter zal nagaan of op dat moment nog overeenstemming mogelijk is. Zo niet, dan neemt de rechter de beslissing. Tegen die beslissing is hoger beroep mogelijk.