Wat kost scheiden?

Die vraag laat zich niet vooraf beantwoorden, want de kosten hangen af van de omstandigheden. Bijvoorbeeld van hoe snel het lukt om met uw ex-partner overeenstemming te bereiken en of een eigen bedrijf deel uitmaakt van het gezamenlijke bezit.

Een eerste kennismaking van maximaal een uur zie ik als mijn investering. Hierna ontvangt u een voorstel voor de vervolgstappen en een inschatting van de kosten.

Tarieven
Ik informeer u graag telefonisch en gedurende de kennismaking over de uurtarieven. Sieswerda Familierecht rekent geen kantoorkosten. Tijdens onze samenwerking ontvangt u maandelijks een factuur voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. Afhankelijk van de concrete werkzaamheden is een vaste prijsafspraak ook een mogelijkheid.

Kosten besparen
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, heeft u misschien recht heeft op juridische ondersteuning bij een scheiding. Navraag doen loont de moeite. Enkele verzekeraars vergoeden mediation (deels).

Mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat heet een toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand kan aangeven of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Sieswerda Familierecht behandelt geen zaken op toevoeging.