Meer weten over scheiden?

Uit elkaar gaan heeft gevolgen voor alle belangrijke elementen in het leven van beide partners. Dat maakt scheiden complex. Hoe beter het lukt werkbare afspraken te maken, hoe groter de kans dat u de negatieve gevolgen van een scheiding kunt beperken. 

Vaak is specialistische kennis nodig om tot weloverwogen keuzes te komen. Sieswerda Familierecht heeft goede relaties met diverse deskundigen, onder wie een kindercoach en een financieel adviseur voor fiscale zaken en pensioen. Zij kunnen op maat adviseren over uw situatie. In gezamenlijk overleg bepalen we wanneer het zinvol is een andere specialist te raadplegen.

Online informatie
Bij tal van (overheids)organisaties kunt u informatie vinden over onderwerpen rond scheiden. Hoewel op de websites vooral algemene informatie staat, krijgt u een indruk van wat er allemaal komt kijken bij uit elkaar gaan:

Praktische zaken
Na een besluit om uit elkaar te gaan moet er veel worden geregeld. Te beginnen met de aanvraag van de scheiding. Verder zijn afspraken nodig over alimentatie en, als er kinderen zijn, over de zorg en opvoeding. De rijksoverheid biedt een checklist waarin alle belangrijke onderwerpen rond scheiden zijn samengebracht. Op de website is ook nieuws te vinden over veranderde regelgeving.

Bij de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Op de website vindt u ook hulpmiddelen om bijvoorbeeld zelf de hoogte van de kinderalimentatie te berekenen.

Kinderen
Stichting Villa Pinedo richt zich op kinderen van ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn. Zij kunnen via het platform een buddy zoeken en ervaringen delen met lotgenoten.

Geldzaken
Moeten rondkomen van een lager inkomen dan u gewend was, kan moeite kosten. Door grip te houden op uw uitgaven zijn veel geldproblemen te voorkomen. Bij het Nibud vindt u artikelen over de financiële kant van scheiden. Daarbij zitten veel praktische tips over budgetteren.

Veel gemeenten bieden begeleiding bij het oplossen van schulden. In deze omgeving werken de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmerliede/Spaarnwoude op dit vlak samen met Haarlem.

Als u recht heeft op alimentatie voor uw kind(eren) of uzelf, maar uw ex-partner betaalt deze niet, kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) inschakelen.

Een scheiding heeft gevolgen voor het inkomen. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat u maandelijks minder te besteden heeft en daarom in aanmerking komt voor een toeslag. Of misschien ontvangt u een toeslag en vervalt uw recht daarop door de scheiding. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst, onder ‘Scheiden of uit elkaar gaan’.