Annebeth Sieswerda

Partners die gaan scheiden ervaren die periode meestal als een crisis. Alle zekerheden vallen weg en de emoties lopen hoog op. Tegelijkertijd moet er veel worden geregeld. Mensen in zo’n situatie bijstaan vraagt de inzet van hoofd én hart. Dat is waarom ik advocaat wilde worden. Met mijn juridische kennis kan ik de ingewikkelde puzzel die een scheiding vaak is terugbrengen tot overzichtelijke stukken die zo in elkaar passen dat beide partners verder kunnen met hun eigen leven.

Het bijzondere aan familierecht is dat het altijd over mensen gaat. Dat komt ook terug in de zaken waarbij ik als bijzondere curator betrokken ben. Door de jaren heen heb ik uitgebreide ervaring opgedaan in uiteenlopende situaties rond scheidingen en de (latere) gevolgen. Ik kan me goed inleven in het verhaal van cliënten en in begrijpelijke bewoordingen uitleggen hoe zij er juridisch voor staan. Goede samenwerking met de ex-partner, of zijn of haar advocaat, vind ik ook belangrijk. Die samenwerking is nodig om tot duurzame oplossingen te komen voor de lange termijn. Als dat alleen lukt via een procedure, dan aarzel ik niet om die te starten.

In mijn vrije tijd ben ik een duursporter. Ook in juridische zaken kan ik lang volhouden – en als het moet een sprint trekken. Ik ga de confrontatie niet uit de weg, maar houd altijd respect voor de ander. Zo kijk ik ook naar scheiden. Zolang ex-partners elkaar iets gunnen, kunnen ze na de scheiding nog door één deur, of op zijn minst de ander in zijn of haar waarde laten.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ben ik op de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdgebied:
• Personen- en Familierecht
Subgebieden:
• Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
• Mediation
• Ouderschap en erkenning

Deze registratie verplicht mij om ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nova tien opleidingspunten te halen op ieder rechtsgebied.